Category Archives: Podsetnik za roditelje

Deca uče od načina na koji žive

Dete koje živi sa podsmehom uči da bude stidljivo.

Dete koje živi sa zamerkama uči da osuđuje druge.

Dete koje živi sa nepoverenjem uči da podvaljuje.

Dete koje živi s ljubavlju uči da voli.

Dete koje živi sa ohrabrenjima uči se poverenju.

Dete koje živi sa istinom uči se pravdi.

Dete koje živi sa pohvalama uči se da poštuje.

Dete koje živi učestvujući uči se da bude uviđavno .

Dete koje živi sa znanjem uči se mudrosti.

Dete koje živi sa srećom pronaći će ljubav i lepotu.

B.Rasel

Advertisements
Advertisements